ZASLÁNÍ FAKTURY ZÁKAZNÍKOVI

INFORMACE O FAKTURACI
ODBĚRATEL
jméno a příjmení zákazníka
ZASÍLANÉ SOUBORY
vystavená faktura (pdf)