POTVRZENÍ O ÚHRADĚ VZF

INFORMACE
číslo vystavené zálohové faktury, zadejte max. 10 čísel
ODBĚRATEL
zadejte e-mail zákazníka (např. neco@neco.cz)