ZASLÁNÍ ZÁLOHA FAKTUR ZÁKAZNÍKOVI

INFORMACE O FAKTURACI
číslo vystavené zálohové faktury, zadejte max. 5 čísel
ODBĚRATEL
jméno a příjmení zákazníka (např. Ivan KRÁTKÝ)
zadejte e-mail zákazníka (např. neco@neco.cz)
ZASÍLANÉ SOUBORY
vystavená zálohová faktura (pdf)